CINETONE®

CINETONE® is een raamwerk ontwikkeld voor diagnose van levensgemeenschappen binnen het publieke domein. Het is gericht op vinden van de toon van de stad door inzet van dialoog, co-creatie en presentatie. Het vindt haar basis in methoden en technieken om bosecosystemen te kunnen analyseren.

De aanpak is, net als bij bossen, om diagnose te stellen, zonder te verstoren, het duiden van authentieke en genetische elementen, de bestaande verbanden te respecteren. Nauwkeurigheid in en de component van real-time van de diagnose zijn uitgangspunten. De naam is het acroniem van CIvitas Naturalis Ecosystemic TONE.

Raamwerk

Het raamwerk komt voort uit de wijze waarop de staat van natuurlijke bosecosystemen worden geduid. Bossen behoren tot de meest complexe ecosystemen op aarde en bieden veel houvast voor een holistische, silvologische en integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken en de rol van organisaties daarbinnen.

Het kent een taal waarbij de levensgemeenschap (regio stad of buurt) als één systeem (holistische en integraal) wordt beschouwd inclusief al haar organisaties (ingedeeld naar soorten families), relaties en interacties, rollen, drivers, processen en factoren, zowel biotisch als abiotisch.

De grammatica van de taal is vastgelegd in deEcosystem City® Codex. Het schaakbord is het canvas. De aanpak kent altijd de  basisgrootheden populatie (aantallen), massa (gewicht) en structuur (geometrie en architectuur) en de combinaties hiervan. Integraliteit en transdisciplinariteit zijn belangrijke uitgangspunten:

“A segmented public administration has to a large extent created segmented reforms, underlining the implicit need for less segmentation and fragmentation in the governance of public issues.” – Walter Kickert (2007)

Onderzoek en Analyse

CINETONE® maakt het mogelijk op diverse manieren tot analyse te komen. Er is het instrument van het diepte-interview of een set hiervan, de kwantitatieve survey met statistische analyses, voor groepen of teams is er de mogelijkheid met een set kaarten, stenen of online gezamenlijk de diagnose uit te voeren.

Het vertrekpunt is telkens vraagstuk, thema of kwestie, dat aangepakt of opgelost dient te worden. De publieke waarde, die moet worden behouden, hersteld of gecreëerd dient te worden, staat centraal. De diagnose richt zich op de omstandigheden in het verleden en heden binnen en in de directe omgeving van (het ecosysteem) van de levensgemeenschap, die bepalend zijn voor de status quo.

Registratie

CINETONE® is geregistreerd (nr. 1444007) door ir. Jack P. Kruf, voorzitter Stichting Civitas Naturalis, als handelsmerk bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom, waarbij het gebruik van de term is gekoppeld aan het resultaat van de analyse in grafische vorm of presentatie.

Ecosystem City® Codex is geregistreerd bij het i-Depot (nr.118109) en als handelsmerk (nr. 1397978) met als omschrijving: “Considering the city as an ecosystem can create a holistic perspective on city life, its environment and its governance as a whole. Applying laws of the forest to the city can share new light on public governance diagnosis.”

Bibliografie

Kickert, Walter (ed.) (2007) The Study of Public Management in Europe and the US. London & New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Kruf, Jack, Simon Grima, Murat Kizilkaya, Jonathan Spiteri, Wouter Slob and John O’Dea (2019) The PRIMO FORTE Framework for Good Governance in Public, Private and Civic Organisations: An Analysis on Small EU States. European Research Studies Journal, Volume XXII, Issue 4, 15-34, 2019 DOI: 10.35808/ersj/1494