Raamwerk Planetaire Grenzen

Het Planetary Boundaries framework werd voor het eerst gepubliceerd in 2009. De planetaire grenzen bakenen de veilige operationele ruimte voor de mensheid af. Het raamwerk, dat integraal beschouwt en meet, neemt de draagkracht van de aarde zelve als uitgangspunt.
 
Onze stichting markeert het integraal en holistisch belang van dit raamwerk. Zij denkt dat er correlaties zijn met de bestuurlijke benadering inzake publieke risico’s, scenario’s en resilience van steden en regio’s. Wereldlijke ontwikkelingen hebben immers invloed op lokale en regionale economie en leefbaarheid, vice versa.
 
Een herbeoordeling van de planetaire grens voor zoet water is gepubliceerd op 26 april 2022 in het tijdschrift Nature. Het is aanleiding het raamwerk nog eens onder de aandacht te brengen. Het essay geeft aan dat deze grens nu ook lijkt te zijn overschreden. Dit concludeert een team van onderzoekers onder leiding van het Stockholm Resilience Centre, in samenwerking met het Potsdam Institute for Climate Impact Research. Lead author Lan Wang-Erlandsson from the Stockholm Resilience Centre (SRC) at Stockholm University:
 

“Water is the bloodstream of the biosphere. But we are profoundly changing the water cycle. This is now affecting the health of the entire planet, making it significantly less resilient to shocks.”

Water is een van de negen regulatoren van de toestand van het aardsysteem en is de zesde grens die wetenschappers hebben beoordeeld als zijnde overtreden, dit naast die van klimaatverandering, biosfeer-integriteit, biogeochemische cycli, verandering van het landsysteem en, in 2022, nieuwe entiteiten, waaronder plastic en andere door de mens gemaakte chemicaliën. Ω


Bibliografie

Wang-Erlandsson, L., Tobian, A., van der Ent, R. J., Fetzer, I., te Wierik, S., Porkka, M., Staal, A., Jaramillo, F., Dahlmann, H., Singh, C., Greve, P., Gerten, D., Keys, P.W., Gleeson, T, Cornell, S. E., Steffen, W., Bai, X., Rockström, J., (2022). Towards a green water planetary boundary. Nature Reviews Earth & Environment. https://doi.org/10.1038/s43017-022-00287-8

Afbeelding: ontworpen door Azote voor Stockholm Resilience Centre