12 Principes van Goede Besturing

About a story of good governance in a town hall.


BY JACK P. KRUF

DRaad van Europa heeft 12 principes voor goede besturing vastgesteld. Zij dienen als uitgangspunten, randvoorwaarden en richtlijnen bij het effectief handelen in publieke zaken.

Het is een nobele set en een aansporing voor elk bestuur en elke organisatie. Het is spannend om te weten waar mechanismen van bijsturing zitten en hoe deze werken, indien niet voldaan wordt aan één of meer van de principes:

  1. Participatie, Vertegenwoordiging, Eerlijk verloop van Verkiezingen.
  2. Responsiviteit.
  3. Efficiëntie en Doeltreffendheid.
  4. Openheid en doorzichtigheid.
  5. Rechtsstaat.
  6. Ethisch gedrag.
  7. Bekwaamheid en capaciteit.
  8. Innovatie en openheid voor verandering.
  9. Duurzaamheid en oriëntatie op lange termijn.
  10. Gezond financieel beheer.
  11. Mensenrechten, culturele diversiteit en sociale cohesie.
  12. Verantwoordingsplicht.

De overlevering leert ons dat hiervoor een hoog organiserend vermogen nodig is van de bestuurders en managers die de principes geacht worden te hanteren. Siena werd in de veertiende eeuw – toen een staat, geen stad – erg goed geleid. Persoonlijke kwaliteiten dus. Anders gezegd: Siena kwam tot bloei omdat er goede bestuurders zaten.

Wat was hun geheim, wat hun competenties? Een addendum bij deze principes inzake de noodzakelijke competenties is eigenlijk gewenst. Wij weten: zonder goede mensen, geen succes.

Bibliography

Lorenzetti, A. (1339) The Effects of Good Government. Siena: Sala dei Nove.